รับมือโควิด-19, รับมือกับทุกการเปลี่ยนแปลง

สถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมยกให้ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีนเป็นเมืองหลัก ทั้งสองประเทศเป็นดั่งมหาอำนาจที่นานาประเทศค่อนข้างหวั่นเกรง ด้วยแสนยานุภาพในหลายด้านที่ก้าวล้ำกว่าหลายประเทศในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว หากทั้งสองประเทศมีความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจย่อมส่งผลกระทบแบบลูกโซ่สู่ประเทศพันธมิตร เช่น ทำให้คนว่างงานเพิ่มมากขึ้น เป็นต้น และตอนนี้เองที่ทั้งสองประเทศกำลังรับมือกับโคโรน่าไวรัส-2019 ย่อมส่งผลกับประเทศไทยที่เป็นพันธมิตรกับทั้งสองยักษ์ใหญ่ เพราะประเทศจีนอยู่ระหว่างสังเกตการณ์ว่าโรคโควิดจะกลับมาร้ายแรงอีกครั้งหรือไม่ ส่วนอเมริกากำลังเริ่มรับมือกับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ณ เมืองอู๋ฮั่น ประเทศจีน จุดแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส ในเดือนมกราคม 2020 ยังไม่มีการปิดมณฑลใด ๆ ในประเทศจีน ทำให้นักท่องเที่ยวชาวจีนออกเดินทางสู่เมืองต่าง ๆ เป็นอีกสาเหตุที่ทำให้โคโรน่าไวรัสแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ช่วงวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนมักมีนักท่องเที่ยวเดินทางจากแดนมังกรไม่ต่ำกว่าหลักสิบล้านคน โดยประเทศที่โดนเป็นอันดับแรก ๆ หนีไม่พ้นญี่ปุ่น เกาหลี และประเทศไทย กระทั่งขยับสู่ประเทศอื่น ๆ ในทวีปเอเชีย เพราะกลุ่มคนที่ยังจำเป็นต้องเดินทางไปประเทศข้างต้น กลายเป็นพาหะสู่ประเทศแม่ของตัวเอง เนื่องจากมีการสัมผัสผู้ใกล้ชิดกลายเป็นแพร่ระบาดสู่วงกว้าง

สถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมยกให้ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีนเป็นเมืองหลัก ทั้งสองประเทศเป็นดั่งมหาอำนาจที่นานาประเทศค่อนข้างหวั่นเกรง ด้วยแสนยานุภาพในหลายด้านที่ก้าวล้ำกว่าหลายประเทศในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว หากทั้งสองประเทศมีความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจย่อมส่งผลกระทบแบบลูกโซ่สู่ประเทศพันธมิตร เช่น ทำให้คนว่างงานเพิ่มมากขึ้น เป็นต้น และตอนนี้เองที่ทั้งสองประเทศกำลังรับมือกับโคโรน่าไวรัส-2019 ย่อมส่งผลกับประเทศไทยที่เป็นพันธมิตรกับทั้งสองยักษ์ใหญ่ เพราะประเทศจีนอยู่ระหว่างสังเกตการณ์ว่าโรคโควิดจะกลับมาร้ายแรงอีกครั้งหรือไม่ ส่วนอเมริกากำลังเริ่มรับมือกับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ณ เมืองอู๋ฮั่น ประเทศจีน จุดแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส ในเดือนมกราคม 2020 ยังไม่มีการปิดมณฑลใด ๆ ในประเทศจีน ทำให้นักท่องเที่ยวชาวจีนออกเดินทางสู่เมืองต่าง ๆ เป็นอีกสาเหตุที่ทำให้โคโรน่าไวรัสแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ช่วงวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนมักมีนักท่องเที่ยวเดินทางจากแดนมังกรไม่ต่ำกว่าหลักสิบล้านคน โดยประเทศที่โดนเป็นอันดับแรก ๆ หนีไม่พ้นญี่ปุ่น เกาหลี และประเทศไทย กระทั่งขยับสู่ประเทศอื่น ๆ ในทวีปเอเชีย เพราะกลุ่มคนที่ยังจำเป็นต้องเดินทางไปประเทศข้างต้น กลายเป็นพาหะสู่ประเทศแม่ของตัวเอง เนื่องจากมีการสัมผัสผู้ใกล้ชิดกลายเป็นแพร่ระบาดสู่วงกว้าง วิธีการป้องกันเดียว ณ ตอนนั้นคือ การปิดประเทศไม่รับนักท่องเที่ยวเพื่อลดความเสี่ยง แต่น้อยประเทศนักที่จะสามารถทำได้ ทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดในปัจจุบันเลวร้ายลง มีผู้เสียชีวิตเกิน 5 หมื่นรายแล้ว

ขอบคุณบทความดี ๆ จาก

โรคโควิด-19 มิใช่เพียงผลเสียต่อร่างกายของผู้ติดเชื้อ โควิด-19 ยังทำลายอาชีพแขนงที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพราะไม่มีนักท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศพวกเขาจึงขาดรายได้ นอกจากนั้นอุตสาหกรรมต่าง ๆ ต้องหยุดชะงักลงเพราะไม่สามารถส่งออกชิ้นส่วนหรือจำหน่ายสินค้าได้เลย เป็นเหตุให้ผู้ค้ารายย่อยปิดกิจการลงเป็นจำนวนมาก โรงงานผลิตชิ้นส่วนต่าง ๆ ทยอยปลดพนักงานเพื่อรักษาบริษัทเอาไว้ เพราะโคโรน่าไวรัส-2019 เพียงอย่างเดียวกลับส่งผลให้ทั่วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล GDP ไม่มีโอกาสขยับไปทิศทางบวก

ในฐานะประชาชนตาดำ ๆ ต้องเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น โดยบริหารจัดการเงินให้ถี่ถ้วน มองหา ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมโรคโควิด-19 ไว้ด้วย และควรถือเงินสดไว้จำนวนหนึ่งเผื่อกรณีฉุกเฉินอื่น ๆ ต้องวางแผนที่สามารถขยับเงินไปลงทุนช่องทางอื่นเพื่อสร้างรายได้เสมอ แต่สิ่งที่ไม่ควรขาดคือการซื้อประกันสุขภาพดี ๆ สักฉบับ เพราะการรักษาพยาบาลเป็นหนึ่งสิ่งที่ย่อมเกิดขึ้นได้เสมอ โดยเฉพาะสถานการณ์ปัจจุบันที่ยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาแบบเฉพาะทาง